Dienstverlening

Volgende diensten worden aangeboden:

 • algemeen juridisch advies
 • rechtsbijstand
 • familierecht, adoptie, echtscheidingen
 • vereffening/ verdeling na echtscheiding
 • alimentatie
 • mede-eigendom
 • jeugdrecht - jeugdrechtbank
 • aanvraag collectieve schuldenregeling
 • arbeidsrecht
 • werkongevallen
 • huur/ verhuur
 • verzekeringen
 • verkeersboetes
 • verkeersongevallen
 • dronken rijden / rijden onder invloed van drugs of alcohol
 • politierechtbank
 • familierechtbank
 • vredegerecht
 • strafrecht /correctioneel
 • bouwrecht
 • pro justitia
 • dagvaarding
 • vreemdelingenverblijf
 • nationaliteit
 • erfenis – erfrecht
 • contracten
 • inning onbetaalde facturen en opvolging debiteurenbeheer
 • bijstand in geval alle schade, zowel materieel als lichamelijk. 

 

Er wordt bij wijze van ereloon een uurloon van 130 € per uur exclusief BTW aangerekend en voormelde kosten.
Bij gebeurlijke geschillen zijn de rechtbanken in Antwerpen bevoegd. 

Beroepsregels en gedragscodes

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Antwerpen is uw advocaat onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balieantwerpen.be.

Voor informatie

Indien U aanvullende gegevens wenst te bekomen of vragen heeft naar de evolutie van uw dossier kan U de advocaat bereiken:
via post op het adres: Broydenborglaan 119 te 2660 Antwerpen

via fax op het nummer: 03/828.60.75

via e-mail op het adres: raats.advoc@telenet.be

via telefoon op het nummer: 03/828.77.66