Contracten

Het opstellen van contracten van alle aard, zoals o.a. koop/verkoop, bestelbon, lening, woningbouw en huur en het oplossen van contractuele betwistingen of oplossen van betwistingen aangaande de meest uiteenlopende contracten.