Handelsrecht inning facturen

Innen van facturen tegen vooraf afgesproken en zeer voordelige tarieven, afhankelijk van inzet en aantal.
Betwistingen van, door en met leveranciers.